ประเภทของสารให้ความหวาน มีอะไรบ้าง?

หากคุณกำลังสงสัยเกี่ยวกับประเภทของสารให้ความหวานที่มีอยู่ในอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่ามีสารให้ความหวานประเภทใดบ้าง และมีผลกระทบต่อร่างกายของเราอย่างไร

สารให้ความหวานที่พบได้บ่อยๆ ในอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ น้ำตาล น้ำผึ้ง ซุปเปอร์ซากคาร์โฟรได้กล่าวไว้ว่าเป็นสารที่ให้ความหวานและเป็นพลังงานให้กับร่างกาย แต่ก็มีผลกระทบต่อสุขภาพของเราได้ ดังนั้นการรับประทานสารให้ความหวานควรคำนึงถึงปริมาณและความเหมาะสมของการใช้งาน

นอกจากนี้ยังมีสารให้ความหวานประเภทอื่นๆ ที่นิยมใช้ในอาหารและเครื่องดื่ม เช่น โรคแป้ง แล็คโทส สเตเวีย และอื่นๆ ซึ่งส่วนมากจะมีความหวานที่น้อยกว่าน้ำตาลและน้ำผึ้ง แต่ก็มีผลกระทบต่อร่างกายเช่นเดียวกัน ดังนั้นการรับประทานสารให้ความหวานควรคำนึงถึงปริมาณและความเหมาะสมของการใช้งานอีกด้วย

ประเภทของสารให้ความหวาน

การใช้สารให้ความหวานเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันมาก่อน สารให้ความหวานจะทำให้อาหารหรือเครื่องดื่มมีรสชาติที่หวาน แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีประเภทของสารให้ความหวานที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ดังนั้นเรามาดูกันว่ามีประเภทของสารให้ความหวานอะไรบ้างกัน

สารให้ความหวานธรรมชาติ

สารให้ความหวานธรรมชาติ คือ สารที่มาจากแหล่งที่เป็นธรรมชาติ เช่น น้ำผึ้ง น้ำตาลทราย น้ำตาลปี๊บ น้ำมันปาล์ม และอื่นๆ สารให้ความหวานธรรมชาติจะมีคุณสมบัติที่ดีต่อร่างกาย เนื่องจากมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายอยู่ในสารนี้

สารให้ความหวานเทียม

สารให้ความหวานเทียม คือ สารที่ผลิตจากสารเคมี ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับสารให้ความหวานธรรมชาติ แต่มักจะมีความหวานเยอะกว่า และบางครั้งอาจมีผลเสียต่อร่างกาย เช่น น้ำตาลประเภทแป้ง ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคเบาหวานได้

การใช้สารให้ความหวานนั้น ควรใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณและรูปแบบอาหารหรือเครื่องดื่มที่เราบริโภค และควรมีการรับประทานอาหารที่มีสารให้ความหวานเทียมในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้น ดังนั้น การรับประทานอาหารที่มีสารให้ความหวานอย่างเหมาะสมจะช่วยส่งเสริมสุขภาพของร่างกายของคุณได้ในระยะยาว

สารให้ความหวานธรรมชาติ

น้ำตาล

น้ำตาลเป็นสารให้ความหวานที่ได้จากน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลปีโอกาสิดาน ซึ่งเป็นสารที่มีความหวานสูงและใช้งานได้หลากหลาย เช่น น้ำตาลทราย, น้ำตาลเม็ด, น้ำตาลเหนียว ฯลฯ น้ำตาลมีพลังงานสูงและเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญสำหรับร่างกายของเรา

น้ำผึ้ง

น้ำผึ้งเป็นสารให้ความหวานที่ได้จากการสะสมน้ำเลี้ยงของผึ้ง น้ำผึ้งมีความหวานน้อยกว่าน้ำตาล แต่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง น้ำผึ้งมีสารอาหารหลายชนิด เช่น โปรตีน, วิตามิน, และแร่ธาตุ ทำให้น้ำผึ้งมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าน้ำตาล

สตีเวีย

สตีเวียเป็นสารให้ความหวานที่ได้จากพืช สตีเวียเป็นแหล่งพลังงานที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักหรือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด สตีเวียมีค่าพลังงานต่ำกว่าน้ำตาล แต่มีความหวานเทียบเท่ากับน้ำตาล สตีเวียยังมีสารอาหารต่างๆ เช่น โปรตีน, แร่ธาตุ, และวิตามิน ทำให้สตีเวียมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย

สารให้ความหวานความหวานพลังงาน
น้ำตาลสูง4 กิโลแคลอรี่ต่อกรัม
น้ำผึ้งน้อย3 กิโลแคลอรี่ต่อกรัม
สตีเวียเทียบเท่า3 กิโลแคลอรี่ต่อกรัม

สารให้ความหวานเทียม

แอสปาร์เทม

แอสปาร์เทมเป็นสารที่ใช้ในอาหารและเครื่องดื่มเพื่อให้ความหวานแทนน้ำตาล สารประกอบของแอสปาร์เทมจะมีค่าพลังงานต่ำกว่าน้ำตาลและไม่ทำให้เกิดฟันผุ แต่การใช้งานอย่างมากอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การเพิ่มความดันโลหิตและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน

ซูคราโลส

ซูคราโลสเป็นสารที่มีความหวานเหมือนน้ำตาลแต่มีค่าพลังงานต่ำกว่าน้ำตาล สารประกอบของซูคราโลสจะถูกสกัดมาจากผลไม้และพืช ซูคราโลสไม่ทำให้เกิดฟันผุและไม่เพิ่มความดันโลหิต แต่การใช้งานอย่างมากอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคหัวใจ

เซคราลอส

เซคราลอสเป็นสารที่มีความหวานเหมือนน้ำตาลแต่มีค่าพลังงานต่ำกว่าน้ำตาล สารประกอบของเซคราลอสจะถูกสกัดมาจากผลไม้และพืช การใช้งานเซคราลอสอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยลดการเกิดโรคเบาหวานและโรคหัวใจได้ แต่การใช้งานอย่างมากอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การเพิ่มความดันโลหิตและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน

สรุป

การใช้สารให้ความหวานเทียมอย่างมีจำกัดสามารถช่วยลดการเกิดโรคเบาหวานและโรคหัวใจได้ แต่การใช้งานอย่างมากอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ควรใช้สารเหล่านี้อย่างมีสติและอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสุขภาพของร่างกายของคุณให้

ผลกระทบต่อสุขภาพ

การบริโภคสารให้ความหวานอย่างหนักจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณอย่างมาก ดังนั้น คุณต้องระมัดระวังในการบริโภคสารให้ความหวาน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของคุณ

นี่คือผลกระทบต่อสุขภาพของการบริโภคสารให้ความหวานอย่างหนัก:

 • เพิ่มความเสี่ยงของโรคเบาหวาน: การบริโภคสารให้ความหวานอย่างหนักจะเพิ่มความเสี่ยงของคุณในการเป็นโรคเบาหวาน
 • ส่งผลกระทบต่อการเจ็บป่วยของหัวใจ: การบริโภคสารให้ความหวานอย่างหนักสามารถเพิ่มความเสี่ยงของคุณในการเป็นโรคหัวใจและการเจ็บป่วยของหัวใจ
 • ส่งผลกระทบต่อการเจ็บป่วยของไต: การบริโภคสารให้ความหวานอย่างหนักสามารถเพิ่มความเสี่ยงของคุณในการเจ็บป่วยของไต

ดังนั้น คุณควรลดการบริโภคสารให้ความหวานอย่างหนักเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของคุณในอนาคต.

การใช้สารให้ความหวานอย่างปลอดภัย

เมื่อคุณต้องการใช้สารให้ความหวานในอาหารหรือเครื่องดื่มของคุณ คุณควรใช้วิธีการให้ความหวานอย่างปลอดภัยเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อสุขภาพของคุณ

นี่คือวิธีการใช้สารให้ความหวานอย่างปลอดภัยที่คุณสามารถทำได้:

 • ใช้สารให้ความหวานธรรมชาติ เช่น น้ำผึ้ง น้ำตาลทราย หรือน้ำตาลทานตะวัน แทนการใช้สารเคมี
 • อ่านป้ายบอกว่ามีสารเคมีอะไรบ้าง และตรวจสอบว่ามีสารเคมีที่ไม่ปลอดภัยสำหรับการบริโภคหรือไม่
 • ใช้สารเคมีที่ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยสำหรับการบริโภค เช่น ซูคราโลส แทนการใช้สารเคมีที่ไม่มีการรับรอง
 • หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่มีผลข้างเคียงที่ไม่ประสิทธิภาพ เช่น สารเคมีที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อสุขภาพ

คุณสามารถใช้สารให้ความหวานอย่างปลอดภัยโดยไม่เสี่ยงต่อสุขภาพของคุณ โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวมาข้างต้นอย่างเคร่งครัด

สรุป

ในบทความนี้ คุณได้รู้จักกับประเภทของสารให้ความหวานที่สำคัญ ๆ ที่ใช้ในอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งประกอบไปด้วย

 • น้ำตาลทราย: สารให้ความหวานที่ได้จากอ้อยหรือจากน้ำตาลทรายที่มีรสชาติหวานเข้มข้น
 • น้ำตาลปึก: สารให้ความหวานที่ได้จากการปึกน้ำตาลทรายให้เป็นรูปและมีรสชาติหวานเข้มข้น
 • น้ำผึ้ง: สารให้ความหวานที่ได้จากการผสมน้ำนมผึ้งและน้ำเชื่อมกัน มีรสชาติหวานอ่อนๆ พร้อมกับมีส่วนผสมอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
 • น้ำมะพร้าว: สารให้ความหวานที่ได้จากน้ำมะพร้าวที่มีรสชาติหวานอ่อนๆ และเป็นที่นิยมในอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย

อีกทั้งยังมีสารให้ความหวานอื่น ๆ ที่นิยมใช้ในอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ไอซิ่งแซ็ก, สตีเวียร์, และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ควรระมัดระวังในการใช้งานเพื่อไม่ให้เกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายของคุณ

Check Also

หญ้าหวาน

ความหวานจากหญ้าหวาน อันตรายไหม?

ความหวานจากหญ้าหวานเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากในเชิงวิทยาศาสตร์และการแพทย์ในช่วงสมัยหลายปีที่ผ่านมา หญ้าหวานมีสารที่เรียกว่าไฮโดรคาร์บอนที่เป็นสารที่ทำให้หญ้าหวานมีความหวาน เมื่อคนรับประทานหญ้าหวานจะมีการเปลี่ยนแปลงในระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้น แต่มีคำถามว่า ความหวานจากหญ้าหวานอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่? การรับประทานหญ้าหวานอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจและโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบต่อมไร้ท่อ นอกจากนี้การรับประทานหญ้าหวานอาจทำให้เกิดอาการแพ้ที่รุนแรงได้ ดังนั้นการรับประทานหญ้าหวานควรมีความระมัดระวังและควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม การรับประทานหญ้าหวานมีข้อดีก็คือมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย เช่น วิตามินซี และสารอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อย่างไรก็ตาม การรับประทานหญ้าหวานไม่ใช่วิธีการลดน้ำตาลในเลือด …